Donatie: 

Allereerst hartelijk voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in het Welsumer hoenderras en de Welsumerclub. U kunt begrijpen dat de Welsumerclub kosten maakt om dit zeldzame hoenderras onder de aandacht te houden, ook al wordt het leeuwendeel van de activiteiten door vrijwilligers gedaan. Onder deze kosten vallen o.a. het maken van promotiemateriaal, het houden van een clubdag, onderhoud van deze website en het organiseren van de 5 jaarlijkse Jubileumshow. Vandaar de vraag of u ons niet alleen zou willen steunen met uw aandacht door het bezoeken van deze website, maar ook financieel wilt steunen. Hiervoor kunt u een zelf te bepalen bedrag overmaken op het rekeningnummer van de Welsumerclub: NL44 INGB 0003 5331 32 (BIC-code: INGBNL2A) Bij voorbaat dank voor uw steun.

 

Donateurs:


- ......... (Hier kan uw naam komen te staan)


Lidmaatschap:

De contributie bedraagt vanaf 1 januari 2015 €17,50 per jaar. Rekeningnummer Welsumerclub NL44 INGB 0003 5331 32 (BIC-code: INGBNL2A)

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Wanneer u zich in de loop van het jaar aanmeldt of afmeldt, bent u het volledige bedrag verschuldigd. 

Er is ook de mogelijkheid om middels automatisch incasso de contributie te voldoen (geldt niet voor buitenlandse leden), u betaalt dan €15,= per jaar

 

Aanmelden via:

(klik met rechter muisknop op de afbeelding, zodat u deze kunt opslaan op uw computer en uitprinten)


Wij hebben gemerkt dat niet alle mail meer ontvangen wordt op het huidige e-mailadres. Daarom hebben wij besloten een extra mailadres in het leven te roepen. De Welsumerclub is vanaf heden te benaderen via de mail op de twee volgende adressen:

welsumerclub@hotmail.com

welsumerclubnl@gmail.comBuitenlandse leden:

Voor Welsumerliefhebbers die in het buitenland wonen en lid willen worden bedraagt de contributie €25,= per jaar. Zij kunnen betalen via de PayPal knop die hieronder volgt.

Lidmaatschap Buitenland


Ledenlijst:  

Ook voor adressen van fokkers/liefhebbers kunt u contact opnemen met de secretaris. U krijgt dan een lijst toegestuurd van fokkers/liefhebbers die lid zijn van de Welsumerclub Nederland.

E-mail: Klik hier.

 

Rasboek "De Welsumer":  

Door de club wordt een rasboek uitgegeven genaamd "De Welsumer".
Dit is een handleiding voor fokkers en liefhebbers van het ras.
Het bevat o.a. de geschiedenis van het ras, de beschrijving van het uiterlijk van het dier en het ei, het samenstellen van de foktoom, de opfok van kuikens en ziekteleer. Het boek kost €25 en is te koop op de clubdag en in de stand van de Welsumerclub op Dierenparade Noordshow te Assen of via onderstaande knop voor €30 (inclusief verzendkosten) Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden bij de betaling!
Dvd "Scharrelende Welsumers": 

De dvd kost €17.50,= (incl. verzendkosten Nederland)
Let op! Voor het buitenland gelden andere verzendkosten, neem hiervoor contact op met de secretaris via onderstaand e-mailadres. Tevens een mailtje sturen met uw adresgegevens.
E-mail:
Klik hier.

 

 
 © Welsumerclub