Welsumerclub


De speciaalclub is opgericht op 1 november 1969, nadat de "Nederlandsche Vereeniging tot Verbetering van het Welsumer hoenderras" wegens gebrek aan belangstelling ter ziele was gegaan. De Welsumerclub is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08174788Een bijzondere hobby:

De meeste liefhebbers in onze hobby houden hun dieren in een hok bij hun huis.

Onder hen zijn ook de tentoonstellingsfokkers.

Zij zenden een selectie van hun dieren naar diverse landelijke shows. Ze hebben met de groots mogelijke zorg hun dieren van kuiken tot volwassen dier laten opgroeien. Dat hoort bij hun hobby.

Ze vergelijken hun opgroeiende dieren voortdurend met de kenmerken die hun rasdieren behoren te hebben. Deze kenmerken staan beschreven in de Nederlandse Hoender- en dwerghoender Standaard. De dieren die hier, naar hun mening, het meeste aan voldoen gaan naar de show.

Daar worden ze door deskundige keurmeesters beoordeeld. Er worden beoordelingsformulieren ingevuld.

Uiteindelijk worden er winnaars aangewezen. De winnaars zijn de dieren die het meest voldoen aan de raskenmerken. Zo kan iedereen de kwaliteit van zijn/haar dieren vergelijken met de kwaliteit van de dieren van anderen.
Doel:
Het doel van de club is het bevorderen van het houden en fokken van Welsumer hoenders en Welsumerkrielen, waarbij tevens een goede productie van grote donkerbruin gespikkelde eieren niet uit het oog verloren wordt.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
-het maken van propaganda voor het ras
-het voorlichten van de leden door middel van clubbrieven en vergaderingen/clubdagen
-het organiseren van een jaarlijkse clubtentoonstelling
-het stimuleren van inzendingen naar overige tentoonstellingen door het uitzetten van prijzen
-het houden van een eierenkeuring en dierbespreking tijdens de jaarvergadering.

 

Lidmaatschap:

De Welsumerclub is een speciaalclub voor iedereen die het Welsumer hoen een warm hart toedraagt.
Als lid van de Welsumerclub wordt u mede hoeder van een stukje levend cultureel erfgoed.
U praat mee over de stand en richting die we uit moeten om dit unieke hoenderras in optimale kwaliteit en kwantiteit voor de toekomst te behouden. Tevens heeft u als voordeel dat u de ledenvergadering, met altijd een actueel onderwerp over de Welsumer, bij kunt wonen en mee kunt doen aan de jaarlijkse eierenkeuring op deze dag. U dingt tevens mee naar de prijzen die op de diverse tentoonstellingen door de Welsumerclub worden uitgezet.

Wordt vandaag nog lid! Aanmelden kan via: welsumerclub@hotmail.com


Clubdag:
Een van de belangrijkste activiteiten is wellicht de Clubdag, die jaarlijks in het voorjaar wordt gehouden. Elk jaar weer maken vele leden en andere geïnteresseerden uit het hele land de reis naar deze Clubdag om in een gezellige en ontspannen sfeer bij te praten over onze hobby in het algemeen en over ons prachtige hoenderras in het bijzonder. Deze dag begint altijd met de algemene jaarvergadering, waarna gezamenlijk de lunch wordt gebruikt.
De middag begint met een eierenkeuring.
De door de aanwezige leden meegebrachte collecties eieren (een collectie bestaat uit 6 eieren) worden beoordeeld op grootte, vorm, kleur, schaalstructuur, gelijkvormigheid etc...
De dag wordt voortgezet met een dierbespreking door diverse clubkeurmeesters. Aan de hand van de door de aanwezige leden meegebrachte dieren kan er naar hartenlust worden gediscussieerd over het exterieur van de Welsumer.

 


Eierenkeuring tijdens de clubdag april 2013 ©Copyright Welsumerclub 

 
Clubshow:
Jaarlijks wordt er in de eerste week van januari een clubshow gehouden, deze is ondergebracht bij de Noordshow te Zuidlaren. Naast de onderlinge competitie is het uitwisselen van ervaringen met andere liefhebbers een zeer belangrijk facet van deze clubshow.
Op de tentoonstellingen waar u veel Welsumers aantreft, stelt de Welsumerclub ereprijzen ter beschikking. Op de clubshow zijn altijd bestuursleden van de Welsumerclub aanwezig om zowel leden als niet-leden optimaal te kunnen informeren over het reilen en zeilen van de Welsumerclub.
Bovendien kunnen geïnteresseerden worden voorzien van documentatie over het ras, doordat er op de kooien informatiefolders aanwezig zijn.
 

 
 Harrie Pelgrim in de promotiestand van de Welsumerclub op de Noordshow 2012 ©Copyright Welsumerclub

Jubileumshow:
Het is een vijfjaarlijkse traditie geworden dat wij met onze Welsumers terug gaan naar de bakermat van ons mooie hoenderras, de plek waar het ooit allemaal begon: het dorp Welsum (gemeente Olst-Wijhe)
Deze jubileumtentoonstelling wordt gehouden in het dorpshuis 'de Bongerd' te Welsum.
Nergens ziet u zo'n grote collectie Welsumers in Nederland bijeen.

Eind november 2009 werd het 40 jarig bestaan van de Welsumerclub gevierd.
Er waren in totaal 260 Welsumers (groot en kriel) ingezonden op de jubileumtentoonstelling.
Het was een internationaal gebeuren door inzendingen uit Duitsland en bezoek van 2 Engelse leden van de Welsumerclub Engeland.

Helaas gooide de vogelgriep in 2014 roet in het eten; de Jubileumshow in Welsum kon geen doorgang vinden.


Gelukkig kon de Jubileumshow ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan wel gevierd worden. Dorpshuis de Bongerd was uiteraard weer de locatie waar het festijn plaatsvond. Er waren 67 grote Welsumers en 118 Welsumer krielen, 1 trio grote Welsumers en 3 trio's Welsumer krielen aanwezig in de tot tentoonstellingsruimte omgebouwde sportzaal. De ingestuurde collecties eieren werden beoordeeld door de Engelse keurmeester John Lobb.

 


Nieuwsbrief:
Twee maal per jaar geeft de Welsumerclub haar Nieuwsbrief uit.
In de Nieuwsbrief worden onder andere bestuurs-mededelingen, tentoonstellingsverslagen, interviews, fokkerservaringen en andere artikelen vermeld met betrekking tot het Welsumer hoenderras.


 
Nieuwsbrief door de jaren heen ©Copyright Welsumerclub


 
Boekje "De Welsumer":
Door de club wordt een rasboek uitgegeven genaamd "De Welsumer".
Dit is een handleiding voor fokkers en liefhebbers van het ras.
Het bevat o.a. de geschiedenis van het ras, de beschrijving van het uiterlijk van het dier en het ei, het samenstellen van de foktoom, de opfok van kuikens en ziekteleer. Het boek kost €25 en is te koop op de clubdag en in de stand van de Welsumerclub op Dierenparade Noordshow te Assen of via deze website voor €30 (inclusief verzendkosten) Zie pagina "Lidmaatschap" om het boek te bestellen. 
 

DVD "Scharrelende Welsumers": 
De DVD "Scharrelende Welsumers" was een groot succes op onze Jubileumshow in november 2009 te Welsum.
Daarom heeft de Welsumerclub besloten om deze dvd weer aan te bieden.
De Videoclub Welsum heeft op een schitterende wijze de ontstaansgeschiedenis van het Welsumer hoen verfilmd.
Om een geloofwaardige indruk van de geschiedenis te geven is er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van historisch verantwoorde kleding en attributen.
Een verzamelobject die de echte Welsumerliefhebber in zijn/haar bezit hoort te hebben. Zie pagina "Lidmaatschap" om de DVD te bestellen.  

  

©Copyright Welsumerclub

 

 
 © Welsumerclub